Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk of via het digitale formulier gebeuren vóór 1 juni bij de ledenadministratie.

Beëindiging van het lidmaatschap kan slechts geschieden met ingang van een nieuw verenigingsjaar. De verschuldigde contributie van het lopende jaar dient volledig te worden voldaan.

In bruikleen gekregen kleding e.d. dient men in te leveren.

Bij niet tijdig opzeggen is nog contributie verschuldigd over het gehele volgende verenigingsjaar.De hieraan ten grondslag liggende reden is dat de BSVV bij niet tijdige afmeldingen nog wel bondscontributie aan de KNVB moet afdragen.

Tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap is slechts mogelijk in bijzondere gevallen, welke uitsluitend ter beoordeling zijn van het bestuur van BSVV.

Graag wil het bestuur weten wat de reden is tot opzegging.
captcharefresh

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com