Na weken van stilzitten mochten onze jeugdleden op 29 april weer gaan voetballen. Daar zijn wij en met ons veel ouders natuurlijk enorm blij mee. En ook de trainers stonden te trappelen om weer wat te doen. Tot en met 12 jaar zoals we gewend waren en vanaf 13 jaar trainen volgens de 1,5 meter richtlijn. Het is even wennen, maar we kunnen zeggen dat met name onze jeugd dit verrassend goed oppakt.

Vanaf 11 mei mogen ook onze senioren weer trainen met inachtneming van de 1,5 meter richtlijn. De versoepeling van de Coronamaatregelen is fijn, maar schept ook verplichtingen. De gemeente heeft een uitgebreid protocol opgesteld waarbij veiligheid, hygiëne en toezicht en handhandhaving de vertrekpunten zijn. Hierdoor blijft onze accommodatie voorlopig nog gesloten. Houdt de berichtgeving hierover goed in de gaten en houd je aan de regels. Op de naleving van het protocol wordt door de gemeente gehandhaafd en veel belangrijker de gezondheid van jezelf, je medespelers en hun directe omgeving staat op het spel.

Verder hebben we de komende weken gasten op ons sportpark. In lijn met het landelijk protocol van NOC-NSF hebben we onze accommodatie opengesteld voor de plaatselijke aanbieders van binnensport. MT-Bovensmilde en WIK hebben van dit aanbod gebruik gemaakt en trainen buiten op onze velden.

Er is 1 groepje dat zich door de coronamaatregelen niet uit het veld laat slaan en dat is onze onderhoudsploeg. De noodzakelijke werkzaamheden vinden gewoon plaats, zo hebben onze reclameborden weer hun schoonmaakbeurt gehad en werkt Dirk Been aan een behuizing voor ons nieuwe sponsorbord. Wij zijn blij met deze vrijwilligers!

Hoe gaan we nu als vereniging de zomer in? Gaan de vakanties wel door, blijven de velden geopend en hoe sluiten we als vereniging het seizoen af? Vragen waar wij als bestuur over hebben vergaderd. Op 11 mei hebben wij als bestuur voor het eerst weer vergaderd. In de kantine met veel tafels aan elkaar geschoven zodat we 1,5 meter afstand konden houden. En geen koud biertje achteraf, want dat hadden we net allemaal verkocht aan onze leden.

Normaal gesproken zouden we rond deze tijd de voorjaarsledenvergadering hebben. Wij hebben besloten deze uit te stellen tot het moment dat we weer in een grote samenstelling bij elkaar mogen komen. We mikken hierbij op september. De voor- en najaars ledenvergadering zal bij wijze van uitzondering in 1 keer plaatsvinden. Wij geven hieraan de voorkeur in plaats van het organiseren van een digitale ledenvergadering.

Wij hebben voorstellen van de Henk Stel commissie ontvangen die we graag aan jullie voorleggen op de komende ledenvergadering. Vooruitlopend hierop zetten wij de voorbereidingen alvast in gang, zodat we na een akkoord van de leden snel aan de slag kunnen.

Het veldonderhoud zal door de gemeente in volgorde uitgevoerd worden, waardoor het waarschijnlijk mogelijk blijft te blijven trainen de komende maanden. Wij willen de leden, zeker gezien de lange periode van inactiviteit zo lang mogelijk laten trainen. Uiteraard zijn we hierbij ook afhankelijk van de beschikbaarheid van onze trainers.

Zowel jeugdzaken als seniorenzaken zijn druk bezig met de teamindeling voor komend seizoen. Met name ten aanzien van trainers en leiders hebben we daar nog veel openstaande vacatures. Binnenkort zal een oproep op de site verschijnen om dit in te vullen. Weet u iemand of bent u iemand die dit kan doen, neem dan contact op met 1 van de 2 bestuursleden (Johan de Jonge of Niels Hoogeveen).

Marten Homan en ondergetekende hebben de eerste selectie uitgedaagd door middel van de BSVV bestuurschallenge, bestaande uit het lopen van een rondje van 5.9 km. De eerste pogingen zijn gedaan, maar vooralsnog lijkt het fanatisme voornamelijk bij onze JO-19 te zitten. De challenge staat open tot 23 mei met een beloning voor de snelste BSVV-er en de mogelijkheid van een groepsbeloning voor het eerste.

Tot slot een compliment aan alle leden. Ondanks dat wij een langere periode geen voetbal konden bieden heeft er geen enkel lid zijn lidmaatschap bij BSVV opgezegd. Wij zijn blij met dit vertrouwen. Dank zij jullie steun kan de vereniging op de lange termijn gezond blijven. Dat wensen we jullie uiteraard ook toe. Blijf gezond!

Namens het bestuur
Gerard Gelling
Voorzitter a.i.