Op dinsdag 21 april is bekend gemaakt dat de jeugd tot 12 jaar de trainingen mag hervatten en de jeugd tot 18 jaar in aangepaste vorm. De versoepeling zal ingaan op 28 april a.s. Vanzelfsprekend willen wij als BSVV graag invulling geven aan deze versoepeling.

Op dit moment kunnen we nog niet precies zeggen hoe dit kan worden vormgegeven. Er geldt een gemeentelijke noodverordening die samenkomsten met meer dan 3 personen verbiedt. Die moet eerst worden ingetrokken. Wij hebben vandaag overleg gehad met de gemeente en ze werken er hard aan dit voor maandag a.s. te realiseren en te komen met duidelijkheid over hoe dan kan worden getraind. Wij verwachten hier uiterlijk eind deze week duidelijkheid over en zullen dit dan ook communiceren. Vanzelfsprekend betrekken we hier in de eerste plaats onze trainers bij, zij moeten het immers voor jullie gaan doen.

In de tussentijd werken wij op basis van de informatie die we nu hebben verder aan duidelijke richtlijnen waaronder vanaf volgende week kan worden getraind. We begrijpen dat iedereen er naar verlangd weer op het veld te kunnen voetballen en we werken er hard aan om dit te kunnen realiseren waarbij ieders veiligheid en gezondheid voorop staat.

Namens het bestuur
Gerard Gelling
Voorzitter a.i.