Het is stiller op straat. Social distancing zorgt er voor dat het sociale leven nagenoeg stil komt te liggen. In Zandvoort en in de grote steden lopen niettemin de parken vol met mensen die er begrijpelijkerwijs even uit willen. Helaas nemen ze daarbij de als veilig geachte grens van 1,5 meter niet in acht en moeten parken en stranden worden afgesloten. Gelukkig hebben we hier voldoende ruimte om buiten te zijn en daarbij voldoende afstand te bewaren. Toch is het stiller op straat dan anders.

Ook wij zijn genoodzaakt om nog maar eens te verduidelijken dat het stilleggen van de competities en de trainingen ook betekent dat er niet op eigen initiatief door de jeugd op onze velden mag worden gespeeld. Vorige week maandag kwam het bericht dat de maatregelen tot maar liefst 1 juni worden verlengd. Reden voor ons om te besluiten voorlopig maar te stoppen met het kalken van het lijnen. Hoewel de KNVB dinsdag terug leek te komen op dit bericht en zij de mogelijkheid openhouden dat er na 6 april, desnoods zonder publiek, de competitie uit te voetballen, lijkt het nog steeds een goed besluit te stoppen met kalken. Als we dan toch nog weer gaan beginnen voor de zomer, dan moeten we de velden maar opnieuw uitzetten. Verder is onze kantinevoorraad geïnventariseerd op het verstrijken van de houdbaarheid en is vervolgens een bijdrage gedaan aan de voedselbank.

Op Facebook zien we veel berichten en acties om met elkaar in contact te blijven. Ook veel van onze jeugdleden missen duidelijk het voetbal.

Veel ondernemers en ondernemingen merken de effecten van de maatregelen direct in hun bedrijfsvoering. Het werk mag niet meer doorgaan of wordt uit veiligheidsoverwegingen uitgesteld. Begrijpelijk, maar dit heeft uiteraard gevolgen. De overheid heeft een ruim pakket maatregelen genomen voor die bedrijven die het moeilijk hebben of gaan krijgen. Van een gehele andere orde, treft dit ook kleinschalige sportorganisaties als BSVV. De kosten lopen door en de inkomsten staan voorlopig nog even op nul. Reden voor ons als bestuur om in contact te treden met de gemeente hoe we hier mee om kunnen gaan. Gelukkig hebben we in onze gemeente een college van B&W die meedenkt. De gemeente heeft aangegeven te gaan inventariseren welke verenigingen en stichtingen problemen ervaren en welke oplossingen mogelijk zijn. Wij hopen hier uiteraard geen gebruik van te hoeven maken, maar het is een geruststellende gedachte.

Morgen horen we meer over het vervolg van de maatregelen. In de tussentijd wens ik u allen een goede gezondheid toe. Pas op elkaar en denk om elkaar!
Namens het bestuur,

 

Gerard Gelling
Voorzitter a.i.