Het is niet toegestaan om het sportpark en de velden van BSVV te betreden!

Het is ons gebleken, dat ondanks dat het sportpark afgesloten is, er gevoetbald wordt op onze velden.
Dit is ten strengste verboden en kunnen we ook niet toestaan.

Voorkoming van verspreiding van het coronavirus is een zaak die iedereen aangaat. Groepsactiviteiten moeten vermeden worden.

Uiteraard kunnen we niet de hele dag controleren dat dit gebeurt. Daarom bij dezen het vriendelijk doch dringende verzoek aan iedereen om gevolg te geven aan deze maatregel. Ouders wordt verzocht erop toe te zien dat hun kinderen niet (toch) op de velden gaan spelen.

Alvast bedankt voor jullie medewerking”

Met vriendelijke groeten,

Het jeugdbestuur