Het bestuur wil graag de vrijwilligers van de snoeiploeg bedanken, voor het snoeien van de bebossing rondom de velden van BSVV.
Met een aantal goedwillende vrijwilligers is dit tot stand gekomen en op verzoek, ook op de gevoelige plaat zijn vastgelegd, door ondergetekende, zodat het er allemaal weer
keurig en overzichtelijk uit ziet.

Snoei1
Snoei2Namens het Bestuur van BSVV,

Johan de Jonge