De organisatie van de familiedag is op zoek naar vrijwilligers die willen helpen in de keuken tijdens de familiedag op zaterdag 28 december. De bezetting voor achter de bar is rond. 

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Dirk Mulder en/of Marten Homan

De huidige planning ziet als volgt uit:

KantineFamiliedag

Sponsor jeugdafd.

Zaterdag crew

Zaterdag 16 november 2019
Kantinedienst ochtend
08.00u-12.00u: S. Hulshof
Gastteam:
JO8-1
Bestuurslid van dienst:
H. Poelman
Kantinedienst middag
12.00u-15.30u: N.t.b.
15.30u-19.00u: N.t.b.
Bestuurslid van dienst:
D. Mulder