Woensdag 20 november a.s. vindt de halfjaarlijkse ledenvergadering van BSVV plaats. Alle leden van BSVV zijn hiervoor van harte uitgenodigd. 

Tijdens de ledenvergadering wordt u bijgepraat over het reilen & zeilen binnen de vereniging en is er tevens ruimte voor inbreng vanuit de leden.

De vergadering start om 20:00 uur en vindt plaats in De Spil. De agenda voor de ALV wordt twee weken van tevoren, dus op woensdag 6 november, gepubliceerd op de website.

Wees welkom!

 

Sponsor jeugdafd.

Zaterdag crew

Zaterdag 16 november 2019
Kantinedienst ochtend
08.00u-12.00u: S. Hulshof
Gastteam:
JO8-1
Bestuurslid van dienst:
H. Poelman
Kantinedienst middag
12.00u-15.30u: N.t.b.
15.30u-19.00u: N.t.b.
Bestuurslid van dienst:
D. Mulder