De afgelopen periode is met de leiders van de seniorenteams gepoogd de indeling van de seniorenteams voor het nieuwe seizoen rond te krijgen. Helaas hebben deze gesprekken tot dusver niet tot een aanvaardbare oplossing geleid. De gesprekken zijn geëscaleerd en een groot aantal spelers dreigt met opstappen. Tevens is Piet Hoogeveen, die als bestuurslid seniorenzaken de visie van het bestuur heeft verwoord, persoonlijk zeer geraakt door het gebeurde. Hij voelt zich mede hierom genoodzaakt zijn functie neer te leggen.

Als bestuur betreuren wij de escalatie en uiteraard ook het vertrek van Piet. Piet is in de maand mei als opvolger van Aaldert Doek vol goede moed aan zijn bestuursfunctie begonnen. Wij hadden hem graag een langere bestuursperiode gegund. Gezien bovengenoemde omstandigheden kunnen wij niet anders als de keuze van Piet respecteren.

Vervolgstappen
Wij achten het als bestuur van groot belang dat op zeer korte termijn gesproken wordt over een oplossing. Hierbij rekenen wij op een ieders medewerking. Wij hebben Richard Sterken bereid gevonden om hierin een intermediairsrol te vervullen. Als eerste stap zal een bijeenkomst met de leiders van de betrokken seniorenteams worden gepland.


Maandag 8 juli om 20:00 vindt er overleg plaats tussen de betrokken leiders en Richard Sterke.

Namens het BSVV bestuur

Ranco Klein, voorzitter