Op 27 december ontvingen wij een brief van het bestuur van de Stichting MFA dat dorpshuis 2 (de ruimte aangrenzend aan de keuken) niet meer gebruikt kan worden voor de familiedag, het darttoernooi en de nieuwjaarsreceptie. Hiermee staan we voor een behoorlijk dilemma en moeten we een alternatief plan verzinnen. Vanzelfsprekend werken we daar hard aan.

 

Hoe is het zo gekomen?

De stichting MFA heeft onlangs het standpunt ingenomen dat dorpshuis 2 gebruikt moet worden als opslag voor haar horecabenodigdheden. Als alternatief kan BSVV uitwijken naar alle andere ruimtes in het MFA gebouw. Wij hebben als bestuur er in de afgelopen week alles aan gedaan om het MFA bestuur op andere gedachten te brengen. Naar onze mening is het afsluiten van de dorpshuisruimte een heel zwaar en bovenal onnodig middel die de gehele gemeenschap in Bovensmilde treft. Het MFA bestuur handelt met deze maatregel in strijd met de afspraken die het MFA bestuur en BSVV hebben gemaakt over het gebruik van het dorpshuis. Wij hebben het stichtingsbestuur een naar onze mening werkbaar alternatief geboden. Helaas heeft dit niet tot een oplossing geleid.

Gevolgen en hoe nu verder?

Wij hebben juridisch advies ingewonnen en sluiten niet uit dat er vervolgstappen richting het MFA bestuur zullen worden genomen om hen te bewegen zich aan de gemaakte afspraken te houden.

Het voorgaande heeft directe gevolgen voor de organisatie van een aantal traditionele BSVV activiteiten in de kerstvakantie. Wij zullen derhalve moeten improviseren met de beschikbare ruimte. Toegankelijkheid van het pand en de veiligheid van de gebruikers staan hierbij voorop. Voor onze nieuwjaarsreceptie op 5 januari zijn jullie uiteraard nog steeds van harte welkom. Houdt er echter rekening mee dat we tijdens de receptie, die gebruikelijk een hoge opkomst kent, wat dichter op elkaar zullen staan en dat de receptie een staande receptie is.

Het spijt ons dat wij jullie op deze wijze moeten berichten en bieden onze excuses aan voor het ongemak dat jullie eventueel mochten ervaren. Wij rekenen op jullie begrip!