Rabobank is al vanaf 2015 hoofdsponsor van de jeugdafdeling van BSVV. Ook de komende drie seizoenen zal dit het geval zijn. Op dinsdag 4 september werd door het dagelijks bestuur van BSVV en de heer Geert Anninga, voorzitter van het martkteam Midden-Drenthe de verlenging van de samenwerking ondertekend.

De samenwerking is zichtbaar door de naamsvermelding op het shirt van alle jeugdteams en diverse uitingen op het sportpark. Daarnaast is Rabobank uiteraard huisbankier van BSVV en biedt de Rabobank de gelegenheid aan BSVV leden om deel te nemen aan door de Rabobank georganiseerde activiteiten. BSVV is zeer verheugd met de verlenging van de samenwerking.

Vanaf 4 september kunnen leden van de Rabobank stemmen voor de Rabo clubkascampagne. BSVV neemt deel aan deze campagne, er kan dus ook op BSVV worden gestemd!

 rabo201801