Ik wil het graag nog even hebben over de bestuursleden die ons de laatste jaren op een voortreffelijke wijze hebben bestuurd. Dit gaat in hoofdzaak om de Heren Jan Drenth, Henk Poelman en Willem Veldhuis.

Om te beginnen Henk Poelman. Hij  heeft de functie van secretaris maar liefst negen(!) jaren op zich genomen. Onze vereniging is daardoor altijd in goed daglicht gekomen richting partijen zoals o.a. de gemeente en de KNVB. Ongetwijfeld heeft Henk taken voor ons uitgevoerd, waarvan wij als leden niet zouden weten dat deze tot de functiebeschrijving toebehoren.

Natuurlijk verdient ook Jan Drenth, die zich ontzettend voor de club heeft ingespannen, een dankwoord. Waar hij zich eerst heeft ingezet bij de bouw van onze mooie MFA, heeft hij voor BSVV ook na 3 jaar voorzitterschap zijn functie niet opgegeven en er nog 1 jaar aan vast geplakt. Hij heeft dus 4 jaar de kar getrokken om de club zeer vakkundig te leiden.

En dan onze Willem Veldhuis, die de laatste jaren de kantinezaken op zich heeft genomen. Hij moest er altijd maar voor zorgen dat het natje en het droogje er moest zijn voor de leden en de bezoekers. Hij heeft samen met het kantine personeel er altijd zorg voor gedragen dat het perfect geregeld was.

Bij dit gezelschap hoort natuurlijk ook de consul, onze altijd aanwezige Dirk Mulder, die altijd klaar stond om het 1e elftal te begeleiden bij uit- en thuis wedstrijden.

Bij deze wil ik deze mensen nogmaals bedanken voor de jaren waarin zij onze club op een hele bijzondere manier hebben geleid, en ons op een goede manier onze sport hebben kunnen laten beoefenen.

En nu de mensen die hun vrije tijd in onze vereniging gaan steken om ons de komende jaren met de juiste passie en inzet te gaan besturen, en om ons (leden, vrijwilligers, trainers, enzovoorts) te gaan ondersteunen. Ons nieuwe bestuur heeft zichzelf al voorgesteld aan ons via de site, dus laten we met elkaar de schouders eronder zetten om met het hen er de komende jaren weer een geweldige club van te maken. Met elkaar zullen we ongetwijfeld weer kampioenen verwelkomen aan het einde van het komende seizoen!
 
Met de sportieve groet,

Jaap