Datum : woensdag 23 mei 2018
Aanvang : 20:00 uur
Waar : Kantine BSVV

Programma:
1. Opening
2. MFA De Spil – stand van zaken, contracten
3. Verslag Notulen Algemene Ledenvergadering 13 december 2017
4. Begroting seizoen 2018-2019
5. Vaststellen contributie voor 2018-2019
6. Vacatures:
Bestuur: voorzitter, secretaris, kantinezaken
Overige in te vullen vacatures
7. Ontwikkelingen contractbesprekingen MFA met BSVV
8. Rondvraag
9. Sluiting
 
 

Sponsor jeugdafd.

Zaterdag crew

26 mei 2018
Kantinedienst ochtend
Johan Jansma
Gastteam:
JO-9-2
Bestuurslid van dienst:
Niels Hoogeveen
Kantinedienst middag
Roland Groenink tot 16.00 uur
Peter Louwes tot 19.00 uur
Team ondersteuning:
Zie rooster ass. kantinedienst
Bestuurslid van dienst:
Aaldert Doek