Gebruik Sportzaal verdient aandacht!

In de winterperiode maken we veelvuldig gebruik van de sportzaal in de Spil. Soms vroegtijdig gereserveerd, soms als lastminute reservering. Op zich prima, maar wel zaak om aandacht te besteden aan een paar belangrijke zaken.

Reserveringen:
Het reguliere gebruik door de jeugdteams in de winterperiode wordt door de BSVV secretaris in overleg met de coördinator van de MFA (Willem Veldhuis) ingepland. Last minute reserveringen kunnen rechtsreeks met Willem worden afgestemd. Heb je niet gereserveerd, dan mag je de zaal ook niet gebruiken! Op de website van BSVV vind je de procedure nog eens terug.

Kosten gebruik sportzaal:
De kosten voor het reguliere gebruik van de sportzaal, door de jeugdteams die deelnemen aan de zaalcompetitie, komen voor rekening van BSVV. Al het andere gebruik moet door de teams (of gebruikersgroepen) zelf betaald worden. Bij het reserveren wordt afgesproken hoe dit in rekening wordt gebracht.

Opruimen en afsluiten:
Na gebruik wordt van je verwacht dat je de zaal netjes en opgeruimd achterlaat. Dat wil zeggen dat je de gebruikte spullen weer hebt opgeruimd en het licht uit is. Indien je een sleutel hebt gekregen om de deur te openen dan wordt van je verwacht dat je even controleert of alle deuren ook weer netjes op slot zitten. Mocht je onverhoopt spullen van eerdere gebruikers aantreffen (of afval), ruim dat dan even op. Zo houden we het met z’n allen netjes.

Ongeoorloofd gebruik:
Het is zonder reservering niet toegestaan om de sportzaal te gebruiken, ook niet als speelplaats voor de kinderen. Dit in verband met veiligheids- en hygiëne voorschriften en natuurlijk vanuit kostenbeheersing. Zowel de MFA als BSVV zijn niet verzekerd voor schade aan de voorzieningen of ongevallen tijdens ongeoorloofd gebruik. Het risico ligt volledig bij de gebruiker.

Vaker goed dan fout:
Gelukkig gaat het gebruik van de sportzaal vaker goed dan fout. Hulde voor hen die zich keurig aan de werkafspraken houden en de boel netjes achter laten. Mooi dat jullie deze prachtige accommodatie gebruiken zoals het bedoeld is.

Samen:
We vertrouwen er op dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en we er samen uit komen. Natuurlijk zullen bestuur-, commissieleden, alsmede barmedewerkers, een oogje in het zeil houden. Maar we gaan er vanuit dat het niet zo ver zal komen en vertrouwen op jullie medewerking!

Bestuur BSVV