BSVV ZOEKT TALENT!

In de Algemene Leden Vergadering van 13 december bespraken we het aftreden van een aantal bestuursleden aan het eind van het voetbalseizoen 2017-2018. Reden om op zoek te gaan naar nieuw talent om een frisse wind door BSVV te laten waaien.

Bestuursleden treden in beginsel aan voor een periode van drie jaar en kunnen daarna verlengen met nog eens drie jaar. De praktijk is echter weerbarstiger dan de theorie. Soms blijven bestuursleden langer dan oorspronkelijk gepland, soms zijn er omstandigheden waardoor ze genoodzaakt zijn eerder te stoppen. Tot nu toe hebben we dat altijd op kunnen vangen en zijn er telkens weer bestuursleden gevonden.

Waar hebben we het over?
Na een trouw dienstverband van negen (!) jaar stopt Henk Poelman als secretaris. In de ALV legde hij uit hoe zijn taak in al die jaren veranderde. Door mail, sportlink en o.a. het digitaal wedstrijdformulier vraagt de functie veel minder tijd dan in vroegere tijden. De communicatie is vereenvoudigd, het uitwisselen van informatie is makkelijker geworden, daarnaast wordt er veel minder vergaderd. Verder zijn de secretariële zaken binnen BSVV dusdanig op orde waardoor deze taak behoorlijk behapbaar is geworden.

Ook Willem Veldhuis heeft aangegeven dat hij gaat stoppen als bestuurslid vrijwilligerszaken. Zijn jarenlange betrokkenheid bij BSVV en de MFA hebben Willem doen besluiten om wat rustiger aan te gaan doen. Willem heeft zich de afgelopen jaren voornamelijk beziggehouden met kantinebeheer. Nu we afkoersen op een nieuw contract met de MFA, waarin we het horecabeheer van het dorpshuis afstoten, neemt de portefeuilledruk af en kan een nieuw bestuurslid zich weer gaan focussen op de kern van de functie, vrijwilligerszaken.

En dan als laatste. De functie van voorzitter komt beschikbaar omdat Jan Drenth na vier jaar stopt. Zelf noemt hij het een ‘erebaantje’. Lintjesknippen, een aai over de bol geven, toespraken houden en de portefeuillehouders binnen het bestuur een beetje in het gareel houden, dat is de kern van de functie. Dankzij de portefeuilleverdeling binnen het bestuur heeft de voorzitter zijn ‘handen vrij’ en bepaalt deze zelf voor een groot deel zijn of haar agenda. Natuurlijk is er altijd wel wat te doen, maar dat is wellicht ook wel het mooie van deze dankbare rol.

Hoe nu verder?
Ja zegt het maar! BSVV is een vereniging, dus feitelijk zijn de leden nu aan zet. Natuurlijk zal het huidig bestuur een handje helpen en de zoektocht naar nieuwe bestuursleden faciliteren. Daarvoor komen ze graag in gesprek met de leden, weet je iemand, wil jij wel zo’n functie, wil je meehelpen of heb je andere ideeën? Laat van je horen, neem contact op met een bestuurs- of commissielid en bespreek het.

Echt stoppen?
Ja, ze stoppen echt. Ook als er (nog) geen nieuwe bestuursleden beschikbaar zijn! Maar BSVV stopt natuurlijk niet. BSVV staat er goed voor, het ledenaantal is stabiel, de technische staf is op orde, BSVV heeft een prachtige accommodatie en het financieel perspectief is goed. Alle reden om opvolgers te zoeken…… toch?

Bestuur BSVV

Sponsor jeugdafd.

Zaterdag crew

26 mei 2018
Kantinedienst ochtend
Johan Jansma
Gastteam:
JO-9-2
Bestuurslid van dienst:
Niels Hoogeveen
Kantinedienst middag
Roland Groenink tot 16.00 uur
Peter Louwes tot 19.00 uur
Team ondersteuning:
Zie rooster ass. kantinedienst
Bestuurslid van dienst:
Aaldert Doek