Ledenadministratie

 

Ledenadministratie BSVV

Hier  vindt u informatie over de voorwaarden, regels ten aanzien van het lidmaatschap bij de BovenSmilde VoetbalVereniging (BSVV) De ledenadministratie van een vereniging is vaak een intensieve- maar belangrijke bezigheid.

Wilt u meer informatie hierover neem dan contact op met:   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lidmaatschap BSVV

Een vereniging als BSVV. kan altijd nieuwe leden gebruiken. Ook mensen die niet willen voetballen kunnen toch lid worden. Zij die de club een warm hart toedragen of gewoon willen steunen worden dan niet-spelend lid / donateur. Het aanmelden dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie van de vereniging.

Het aanmeldingformulier met doorlopende machtiging contributie is te verkrijgen bij de ledenadministratie en men kan het ook downloaden, uitprinten en ingevuld inleveren.

Personen van 16 jaar en ouder dienen gelijktijdig met het inleveren van het aanmeldingsformulier ook een duidelijke kopie van een geldig legitimatiebewijs( rijbewijs, paspoort of Europese identiteitskaart) in te leveren.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor ten minste de duur van het lopende verenigingsjaar

(van 1 juli t/m 30 juni). 

Aanmelden lidmaatschap BSVV

Afd. ledenadministratie neemt alleen aanmeldingen via het te downloaden formulier in behandeling!

Dit formulier is eventueel ook aan te vragen bij afd. Ledenadministratie of te verkrijgen in de bestuurskamer van BSVV.

Klik op PDF-logo en download het aanmeldingformulier met doorlopende machtiging contributie. 

Uitprinten en ingevuld sturen naar:

  • Ledenadminstratie BSVV, Postbus 44   9422 ZG Smilde of in het postvakje bestuurskamer ledenadministratie. 

Opzeggen lidmaatschap BSVV

Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk via het mutatieformulier te gebeuren vóór 1 juni bij de ledenadministratie. Dit formulier is te downloaden en eventueel ook aan te vragen bij afd. Ledenadministratie of te verkrijgen in de bestuurskamer van BSVV.

Beëindiging van het lidmaatschap kan slechts geschieden met ingang van een nieuw verenigingsjaar. De verschuldigde contributie van het lopende jaar dient volledig te worden voldaan. In bruikleen gekregen kleding e.d. dient men in te leveren.

Bij niet tijdig opzeggen is nog contributie verschuldigd over het gehele volgende verenigingsjaar. De hieraan ten grondslag liggende reden is dat de BSVV bij niet tijdige afmeldingen nog wel bondscontributie aan de KNVB moet afdragen.

Tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap is slechts mogelijk in bijzondere gevallen, welke uitsluitend ter beoordeling zijn van het bestuur van BSVV. 

 

Klik op PDF-logo en download het mutatieformulier

Uitprinten en ingevuld sturen naar:

  • Ledenadminstratie BSVV, Postbus 44   9422 ZG Smilde of in het postvakje bestuurskamer ledenadministratie.  

Sponsor jeugdafd.

Zaterdag crew

24 maart 2018
Kantinedienst ochtend
Janet Drenth
Gastteam:
JO-15-1
Bestuurslid van dienst:
Thomas Klein Bramel
Kantinedienst middag
Marieke Mulder tot 16.00 uur
Bianca Wolf tot 19.00 uur
Team ondersteuning:
Zie rooster ass. kantinedienst
Bestuurslid van dienst:
Willem Veldhuis