Gastteam

 

Het gastteam

Gastteam wij kunnen toch ook op u rekenen? Zoals bekend is er op de zaterdagmorgen bij BSVV een gastteam dat van 08.00 tot 12.30 uur verschillende taken uitvoert.

Zoals gebruikelijk levert elk jeugdteam een zaterdagochtend van 08.00 tot 12.30 uur minimaal twee personen voor het gastteam. Met twee personen is de klus prima te klaren en bovendien een stuk gezelliger. Om 12.30 uur wordt men afgelost door het bestuurslid van dienst en de vrijwilligers van de seniorencategorie. Het kan voorkomen dat een gastteam dienst niet van 08.00-12.30 uur is, maar een afwijkende tijd kent.

Gezien de aanwas van nieuwe vrijwilligers in het afgelopen jaar hebben wij er vertrouwen in dat ook u als ouder/verzorger uw verantwoordelijkheid neemt. Dat is in het belang van ons allen en zeker ook van uw eigen kind. Voetbal is een teamsport, laat zien dat niet alleen uw kind maar ook U behoort tot het BSVV team. Wacht niet af tot u benaderd wordt door de altijd al voor uw kind klaarstaande jeugdleider maar meldt u bij deze leider aan voor het gastteam! Dat scheelt hen een hoop tijd die bijvoorbeeld besteed kan worden aan het laten voetballen van uw kind.

Vond u het leuk bij te dragen aan het voetbalplezier van uw kind en wilt u dit vaker doen? Dan kunt u zich opgeven als vrijwilliger bij het bestuur- of commissielid van dienst of mailen. Ook kunt u bij hen terecht voor vragen en of opmerkingen over de werkzaamheden van het gastteam . Bedankt Veel plezier!

Werkzaamheden en handelingen

Algemeen  

Het gastteam treedt op als gastheer of gastvrouw en ontvangt tegenstanders, scheidsrechters en ondersteunt het kantinepersoneel bij drukte.

Schenkt koffie voor trainers en begeleiders en houdt een oogje in het zeil op het vlak van orde en netheid in het gehele pand.

Sfeer   Gastvrijheid en een goede sfeer staat centraal, zowel voor onze bezoekers als voor leden van BSVV. Het gastteam levert een belangrijke bijdrage om een juiste sfeer te creëren in- en om de Spil.
Tijden   Het gastteam is aanwezig van 8.00 tot 12.30 uur. 
Bemensing  

Het gastteam bestaat minimaal uit twee personen. In principe zijn dit ouders/begeleiders van een thuisspelend BSVV team. Ook mogen dit A of B junioren zijn (JO19 of JO17).

Alleen bij algehele afgelasting van de wedstrijden is het gastteam vrijgesteld. Als de wedstrijd van het dienstdoende team komt te vervallen gaat de gastdienst normaal door!

Naast het gastteam is er ook een bestuurslid van dienst. Deze is niet de gehele ochtend aanwezig maar wel bereikbaar bij calamiteiten.

Het bestuurslid van dienst helpt tussen 8.30 en 9.00 uur bij het opstarten. 

 
Taken  

Openen kleedkamers, scheidsrechter kleedruimte Openen bestuurskamer en opstarten computer Ophangen BSVV en Rabobank vlag voor de Spil Openen toegangshekken terras en ballenhok Plaatsen hoekvlaggen op de velden Controle of de jeugddoelen vast staan Koffiekan in bestuurskamer zetten Bekertjes, suiker, melk en koffie aanvullen Ontvangst gasten Koffie en/of thee schenken in bestuurskamer Ondersteunen kantinemedewerkers Controle en zo nodig opruimen kleedkamers, hal, gang en toiletten Uitgifte ranja of thee in de rust in overleg met kantinemedewerker Opruimen hoekvlaggen jeugdveld zodra programma afgelopen is

Toegang   De kantinemedewerker opent het pand Met de sleutelbos van de kantine kunnen deuren en hekken geopend worden In het sleutelkastje achter de bar zitten sleutels voor de afgesloten ballenrekken in het ballenhok (o.a. wedstrijdballen)

Procedure, rapportage en adressen bij ongevallen

Bij een gewoon ongeval of tijdens de wedstrijden op het sportcomplex volg procedure op zie: Medisch samenwerkingsverband (BMS)

Licht daarna altijd z.s.m. de BHV-er en het bestuurslid van dienst in.

Dekens en brancard zijn aanwezig in de bestuurskamer.

Vul het BHV-rapportageformulier in belangrijk voor de verzekering.

Vraag bij ambulancevervoer altijd naar welk ziekenhuis de patiënt heen gaat.

Adressen:

Naam Adres Plaats   Telefoon
Huisartsenpost Europaweg-Zuid 1 Assen   0592-1120112
Wilhelmina Ziekenhuis Europaweg-Zuid 1 Assen   0592-325555
UMCG Hanzaplein 1 Groningen   050-3616161

Wat is ook weer de bedoeling?

Het is de bedoeling dat de leider(s) van een aangegeven jeugdteam een gastteam levert voor de betreffende zaterdagmorgen. Dit kunnen de leiders zelf zijn, maar het heeft dus de voorkeur dat hij/zij twee ouders/verzorgers aanwijst van spelers uit het betreffende team. Het gastteam c.q. leiders van de aangewezen teams dienen bij verhindering zelf zorg te dragen voor vervanging. Men kan onderling ruilen met leden van andere aangegeven teams.

Men dient uiterlijk 08.00 uur aanwezig te zijn en men dient de dienst over te dragen aan de middagploeg met vermelding van eventuele bijzonderheden. Vanwege deze overdracht is men in principe nooit langer dan een halve dag gastteam. De middagploeg (kantinedienst) bestaat voor een deel uit seniorleden, zodat de werkzaamheden verdeeld zijn over de gehele vereniging. 

Wie leveren een gastteam?

Bij de indeling is uitgegaan van tien competitie speelrondes. In principe levert een thuisspelend team de mensen voor het gastteam. Dit is echter geen vaste regel, omdat het speelschema nog wel eens wil veranderen. Mocht een team willen ruilen (bijvoorbeeld omdat het toch uitspeelt), dat kan dat. Dan moet men dit onderling regelen en doorgeven aan het bestuurslid jeugdzaken

Rooster eerste seizoenshelft:

Datum Team te leveren gastteam Vorige benoeming
2-9-2017 JO-17-1 B1
9-9-2017 JO-19-1 A1
16-9-2017 JO-11-2G E2
23-9-2017 JO-13-1G D1
30-9-2017 JO-9-1 F1
7-10-2017 JO-17-1 B1
14-10-2017 JO-15-1G C1
21-10-2017 BEKER/INHAAL WEEKEND -- JO-19-1 A1
28-10-2017 JO-13-1G D1
4-11-2017 JO-11-1 E1
11-11-2017 JO-11-3 E3
18-11-2017 JO-15-1G C1
25-11-2017 JO-9-2 F2
2-12-2017 JO-9-1 F1
9-12-2017 JO-9-3 F3

Sponsor jeugdafd.

Zaterdag crew

24 maart 2018
Kantinedienst ochtend
Janet Drenth
Gastteam:
JO-15-1
Bestuurslid van dienst:
Thomas Klein Bramel
Kantinedienst middag
Marieke Mulder tot 16.00 uur
Bianca Wolf tot 19.00 uur
Team ondersteuning:
Zie rooster ass. kantinedienst
Bestuurslid van dienst:
Willem Veldhuis