Bestuurszaken

 

Het bestuur van BSVV

Iedere vereniging heeft een bestuur, zo ook BSVV. Het bestaat op dit moment (verenigingsjaar 2017-2018) uit zes leden die allen gekozen zijn door de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur draagt zorg voor de continuïteit van BSVV en is eindverantwoordelijk voor het algehele clubbeleid. Enerzijds door het vastgestelde beleid te bewaken en uit te voeren, anderzijds door de dagelijkse gang van zaken te organiseren en te faciliteren. Het bestuur komt eens per maand bij elkaar.

Ieder bestuurslid heeft een portefeuille met daarin een aantal beleidstaken waarvoor hij/zij verantwoordelijk is. Een bestuurslid wordt voor drie jaar gekozen, waarna hij/zij aftreedt maar eventueel ook weer herkiesbaar is. Daarover beslissen de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV). Zo’n vergadering wordt minimaal twee keer per kalenderjaar gehouden in de vorm van een voorjaarsvergadering en een najaarsvergadering. Indien noodzakelijk kan het bestuur een extra ledenvergadering bijeen roepen.

Het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur (DB) bestaat uit voorzitter Jan Drenth, secretaris/vice voorzitter Henk Poelman en financiële zaken Gerard Gelling. Zij hebben onderling korte lijntjes om naast regulier contact, ook in geval van urgente of onvoorziene situaties voortvarend te kunnen handelen in het belang van de vereniging.

Bestuursleden en hun functie

Functie Naam Emailadres
Voorzitter Dhr. J. Drenth  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Secretaris/vice voorzitter Dhr. H. Poelman  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Financiële zaken Dhr. G. Gelling  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Voetbalzaken senioren & vrouwen Dhr. A. Doek  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Voetbalzaken jeugd Dhr. N. Hoogeveen  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Kantine- & vrijwilligerszaken Dhr. W. Veldhuis  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Sponsor jeugdafd.

Zaterdag crew

24 maart 2018
Kantinedienst ochtend
Janet Drenth
Gastteam:
JO-15-1
Bestuurslid van dienst:
Thomas Klein Bramel
Kantinedienst middag
Marieke Mulder tot 16.00 uur
Bianca Wolf tot 19.00 uur
Team ondersteuning:
Zie rooster ass. kantinedienst
Bestuurslid van dienst:
Willem Veldhuis