Algemene zaken

 

Algemene zaken BSVV

De voetbalvereniging BSVV is een vereniging van en voor de leden. De vereniging heeft tot doel de leden zo goed en plezierig mogelijk te laten sporten in een optimale onderlinge verstandhouding, met de zorg voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van een ieder, dus ook voor leden van andere verenigingen. De vereniging staat in principe open voor iedereen, waarbij geen enkele vorm van discriminatie wordt getolereerd

Lief & leedpot

Indien het bestuur tijdig in kennis wordt gesteld, is een lief en leed regeling van toepassing, zoals hieronder beschreven. De regeling is van toepassing op alle betalende leden, ereleden en ingeschreven vrijwilligers.  Wij verzoeken U de melding tijdig door te geven aan het secretariaat. De door het bestuur aangestelde lief - en leedfunctionaris voert in overleg met het bestuur de hiervoor vastgestelde regelingen uit: Het in kennis stellen kan geschieden door: het lid zelf; de leider van het team; een medespeler; derden.

De gebeurtenissen die hiervoor in aanmerking komen zijn te lezen in het volgende Pdf-document:

Klik op logo om document te openen   

BSVV kleding alleen dragen bij BSVV activiteiten

De laatste tijd valt het op dat met name jeugdleden BSVV trainingspakken dragen terwijl ze niet deelnemen aan BSVV activiteiten. Dat is niet de bedoeling, BSVV kleding mag alleen worden gedragen tijdens BSVV activiteiten. Door BSVV en dan vooral de sponsorcommissie wordt hard gewerkt om zoveel als mogelijk teams en leiders in BSVV kleding, en dus ook trainingspakken, te krijgen. Hoewel dat bij steeds meer teams lukt, kost het enorm veel tijd en moeite. Als het dan eindelijk lukt om de trainingspakken voor een team binnen te halen willen we graag dat we onze kleding zo lang mogelijk heel en in ons bezit houden zodat de BSVV voetballers er jarenlang plezier van kunnen hebben. Daarom hebben we enkele afspraken gemaakt. De kleding wordt in bruikleen gegeven aan onze leden waarbij bij de uitgifte van de pakken een contract wordt aangegaan met de speler of diens ouders/verzorgers. De kleding wordt in bruikleen gegeven onder de volgende voorwaarden:

  • dat u zich in zult zetten, ervoor te zorgen, dat de kleding door u of uw kind tijdens BSVV activiteiten altijd en netjes gedragen wordt, als zijnde een visitekaartje voor de sponsor en BSVV.
  • dat de kleding altijd, en zo spoedig mogelijk na gebruik, volgens het bijgeleverde wasvoorschrift wordt gewassen.
  • dat de kleding niet voor andere, niet BSVV, doeleinden gebruikt wordt.
  • dat verwijtbare schade, niet zijnde normale slijtage, aan de kleding door u vergoed zal worden alsmede ook verlies.
  • dat schade, verlies, of gebreken binnen een week na constatering door u worden gemeld aan de vertegenwoordiger van de voetbalclub BSVV, coördinator sponsorzaken G. Gelling.
  • dat als u of uw kind stopt of overgaat naar een ander team het sponsor tenue zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een week terug gegeven wordt aan een vertegenwoordiger van de voetbalclub BSVV.
  • dat de kleding alleen door de betreffende BSVV speler wordt gedragen.

Mocht er schade zijn ontstaan aan kleding of er kleding zijn verloren, moet dit dus gemeld worden bij coördinator sponsorzaken Dhr. G. Gelling. Mocht u iemand weten die BSVV wil sponsoren dan kan er contact worden gezocht met Dhr. G. Gelling. . 

Wasvoorschrift BSVV kleding

Na de wedstrijd worden de shirts van een team beurtelings gewassen door één van de ouders of de speler. Het wassen dient te gebeuren op 40 graden met een veilig wasmiddel en liefst zo snel mogelijk na de wedstrijd, dit om het vuil geen kans te geven zich te hechten in de kleding. De shirts mogen niet worden gedroogd in de droogtrommel. Voor de trainingspakken geldt hetzelfde wasvoorschrift.

  • Polo's kantine crew binnenstebuiten wassen voor behoud van het logo.

Verzekering tijdens BSVV activiteiten

Alle leden, die een lidnummer hebben van de KNVB, zijn verzekerd. Alle activiteiten die behoren bij het voetbal (training, wedstrijd, vervoer naar een activiteit) vallen hieronder. De verzekering geldt in aanvulling op de normale verzekering, die een ieder behoort te hebben. Om een beroep te kunnen doen op de verzekering moet het ongeval binnen drie dagen worden gemeld bij de verzekering. Hiervoor moet een formulier worden ingevuld dat u kunt krijgen bij de secretaris. Indien u onkosten verwacht (bijv. eigen bijdrage ziektekosten of loonderving) dan wordt melding dringend aanbevolen.

Procedure gebruik sportzaal MFA "De Spil"

Regelmatig wordt de sportzaal van MFA DeSpil gebruikt door individuele teams. Dit juichen zowel wij, als het stichtingsbestuur van MFA DeSpil, alleen maar toe.

Wat echter niet toelaatbaar is, is dat men de zaal spontaan in gebruik neemt zonder vooraf te verifieren of de zaal wel beschikbaar is.

Daarom hierbij de procedure voor het bespreken dan wel gebruiken van de sportzaal:

 

Hoe heurt het eigenlijk... bij gebruik van de sportzaal in MFA DeSpil.

Wil je als team een keer in de sportzaal trainen, geen probleem. Echter we hebben hiervoor wel enkele spelregels.

Zo heurt het te gaan:

1. Je neemt contact op met de coördinator van MFA De Spil (Willem Veldhuis) en vraagt of je de zaal mag gebruiken voor de gewenste uren.

2. Je geeft aan de secretaris door dat je de sportzaal gaat gebruiken, met dag, tijd en duur van het gebruik, via email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

3. De kosten voor het gebruik betaal je terstond aan de kantinemedewerker, met achterlaten van een briefje met een notitie van het gebruik, contactpersoon en het afgedragen bedrag.

 

Kosten gebruik sportzaal in 2017:

Ma t/m Vr: €17,55 per uur

Weekend (vanaf vrijdag 18:00u): €19,15 per uur.

 

Namens bestuur alvast bedankt.

Henk Poelman, secretaris

Sponsor jeugdafd.

Zaterdag crew

24 maart 2018
Kantinedienst ochtend
Janet Drenth
Gastteam:
JO-15-1
Bestuurslid van dienst:
Thomas Klein Bramel
Kantinedienst middag
Marieke Mulder tot 16.00 uur
Bianca Wolf tot 19.00 uur
Team ondersteuning:
Zie rooster ass. kantinedienst
Bestuurslid van dienst:
Willem Veldhuis